Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 32: Tempat Tinggal Orang Selamat

Bab 32: Tempat Tinggal Orang Selamat

Hari kedatangan Kristus adalah hari pembinasaan kepada yang jahat saja. Hari itu merupakan suatu hari penebusan bukan saja bagi umat Allah, tetapi juga untuk dunia ini. Allah menjadikan dunia menjadi tempat kediaman manusia. Disini Adam tinggal, ditaman yang menyenangkan yang telah diperindah Allah, Khalik. Walaupun dosa pernah menodai ciptaan Allah, namun demikian umat manusia tidak dibiarkan begitu saja oleh Penciptanya; juga tujuannya bagi dunia ini tidak disingkirkan. Malaikat-malaikat mengunjungi dunia ini, membawa pekabaran penebusan, bukit-bukitnya maupun lembahnya menggemakan lagu-lagu kegembiraan. … Continue reading “Bab 32: Tempat Tinggal Orang Selamat”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 31: Hari Pehukuman

Bab 31: Hari Pehukuman

Hari kedatangan Kristus adalah hari penghukuman atas dunia ini. Kitab Suci berkata, “Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang.” Yudas 14 “Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dihadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan doma dari kambing.” Matius 25:32 Sebelum hati itu, Allah memberikan amaran kepada manusia mengenai kedatangan itu. Ia senantiasa memberikan peringatan mengenai tibanya hari pehukuman. Banyak orang yang mempercayai peringatan itu dan menurut sabda Allah. Mereka luput dari … Continue reading “Bab 31: Hari Pehukuman”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 30: Ia Akan Datang Kembali

Bab 30: Ia Akan Datang Kembali

Juruselamat kita akan datang Kembali. Sebelum mengadakan perpisahan denga murid-murid-Nya diatas duni ini, Dia Sendiri memberikan janji kepada mereka mengenai kedatangan-Nya. “Janganlah gelisah hatimu,” kata-Nya. “Dirumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal….Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang Kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya ditempat dimana Aku berada kamu pun berada.” Yohanes 14:13 Ia tidak meninggalkan mereka dalam kebimbangan mengenai kedatangan-Nya. “Apabila Anak Manusia datang … Continue reading “Bab 30: Ia Akan Datang Kembali”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 29: Kenaikan

Bab 29: Kenaikan

Pekerjaan Juruselamat di dunia ini sudah selesai. Saatnya sudah tiba bagi-Nya untuk Kembali ke rumah-Nya di Surga. Ia telah menang, dan akan mengambil tempat-Nya lagi di sisi Bapa-Nya di atas takhta-Nya yang penuh kemuliaan dan bercahaya. Yesus memilih Bukit Zaitun sebagai tempat kenaikan-Nya. dengan kesebelas muri-nya itu, Dia menuju ke bukit itu. Tetapi murid-murid itu tidak mengetahui bahwa inilah percakapan mereka yang terakhir dengan Guru mereka. Sementara mereka berjalan, Juruselamat memberi petunjuk perpisahan mereka. Sebelum meninggalkan mereka, Dia memberikan janji … Continue reading “Bab 29: Kenaikan”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 28: Saksi-Saksi

Bab 28: Saksi-Saksi

Larut petang hari kebangkitan, dua orang murid sedang mengadakan perjalanan menuju kota kecil Emaus, delapan mill jauhnya dari Yerusalem. Mereka bingung mendengar kejadian-kejadian yang berlangsung baru-baru ini, apa lagi mengenai laporan perempuan yang telah melihat malaikat-malaikat, dan telah pula bertemu dengan Yesus sesudah kebangkitan-Nya. Kini mereka dalam perjalanan pulang kerumah masing-masing, merenung dan berdoa, dengan pengharapan akan beroleh penjelasan atas soal-soal yang masih gelap bagi mereka. Ketika mereka berjalan, seorang orang asing muncul dan seolah-olah hendak melewati mereka: tetapi mereka … Continue reading “Bab 28: Saksi-Saksi”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 27: Beritahukan Kepada Murid-murid-Ku

Bab 27: Beritahukan Kepada Murid-murid-Ku

Lukas berbicara tentang penguburan Juruselamat, menceritakan wanita yang turut serta-Nya saat penyaliban-Nya, dan berkata: “Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat.” Lukas 23:56 Juruselamat dikuburkan pada hari Jumat, hari keenam dalam minggu itu. Para wanita menyiapkan rempah-rempah dan minya mur untuk meminyaki Tuhan mereka, dan menaruhnya, sampai hari Sabat lewat. Pekerjaan meminyaki tubuh Yesus pun tidak mereka lakukan pada hari Sabat. “Setelah lewat Sabat…pagi-pagi benar pada hari pertama minggu … Continue reading “Bab 27: Beritahukan Kepada Murid-murid-Ku”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 26: Ia Telah Bangkit

Bab 26: Ia Telah Bangkit

Penjagaan paling ketat diadakan untuk menjaga kuburan Juruselamat, pintu masuk pun ditutup dengan batu besar. Diatas batu ini diterakan meterai Roma sedemikian rupa supaya batu itu tidak boleh digulingkan tanpa merusak meterai itu. Di sekeliling kuburan ditempatkan penjaga, serdadu-serdadu Roma. Mereka diwajibkan menjaga dengan ketat, agar tubuh Yesus jangan sampai dapat diganggu. Beberapa dari antara mereka mondar-mandir di depan kubur itu, sementara yang lain beristirahat di dekatnya. Tetapi di samping kubur itu masih ada penjaga lain, Malaikat Surga yang gagah … Continue reading “Bab 26: Ia Telah Bangkit”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 25: Di Kubur Yusuf

Bab 25: Di Kubur Yusuf

Melawan pemerintahan Roma dianggap sebagai kejahatan, dan justru hukuman seperti itulah yang dijatuhkan kepada Juruselamat. Orang-orang yang dijatuji hukuman mati berdasarkan tuduhan seperti ini, dikuburkan secara terpisah dikuburan khusus para penjahat. Yohanes merasa gentar apabila memikirkan tubuh Guru yang dikasihinya itu diurus oleh para serdadu yang kasar itu, dan bila dikuburkan di kuburan yang nista. Tetapi dilihatnya tidak ada jalan mencegahnya, karena dia tidak mempunyai pengaruh terhadap Pilatus. Pada saat yang kritis ini, Nikodemus dan Yusuf datang membantu murid-murid itu. … Continue reading “Bab 25: Di Kubur Yusuf”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 24: Kematian Kristus

Bab 24: Kematian Kristus

Waktu menyerahkan hidup-Nya yang amat berharga itu, Kristus tidak diiringi sorak kemenangan. Hati-Nya dipenuhi duka dan dicekam kesedihan. Tetapi bukan rasa takut dan derita dari kematian itu yang menyebabkan penderitaan-Nya. beban beratnya dosa dunia itulah, suatu perasaan perpisahan dari kasih Bapa-Nya. inilah yang meremukkan hati Juruselamat dan menyebabkan kematian-Nya yang begitu cepat. Kristus merasakan kesedihan yang akan dirasakan orang-orang berdosa apabila mereka dibangkitkan, menyadari beban kesalahan mereka, mengetahui bahwa mereka selama-lamanya terpisah dari damai sejahtera Surga. Dengan tercengang para malaikat … Continue reading “Bab 24: Kematian Kristus”

Posted on November 27, 2021November 27, 2021   Leave a comment on Bab 23: Golgota

Bab 23: Golgota

Yesus dibawa dengan cepat ke Golgota di tengah-tengah teriakan dan ejekan orang banyak. Ketika Dia melewati gerbang istana Pilatus, sebuah salib berat yang tersedia untuk Barabas diletakkan ke atas bahu-Nya yang luka dan berdarah. Kepada dua orang pencuri yang lain juga diletakkan salib, yang aka mejalani hukuman mati pada waktu yang sama dengan Yesus. Beban itu sangat berat bagi Juruselamat, apalagi dalam keadaan-Nya yang begitu letih dan menderita. Cambuk dikenakan pada-Nya beberapa kali Ketika Dia jatuh ditindih salib itu. Waktu … Continue reading “Bab 23: Golgota”