Posted on May 23, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Pengampunan

Pengampunan

Pelanggaran Satu perasaan manusia yang tidak dapat dipahami hingga saat ini ialah rasa bersalah. Perasaan bersalah sering menghantui, bahkan rasa bersalah yang berlebihan dapat mengakibatkan malapetaka yang tidak dapat diduga. Rasa bersalah adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara moral normatif yang dilakukan oleh pelanggar yang nantinya akan menderita akibat dari kesalahan yang dibuatnya (Smith & Ellsworth, dalam Xu, dkk., 2011). Berdasarkan psikologi eksistensial (Hall & Lindzey, 1993) rasa bersalah adalah suatu eksistensial pemahaman yang berpusat pada diri individu yang … Continue reading “Pengampunan”

Posted on May 23, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Mengasihi TUHAN

Mengasihi TUHAN

Kehidupan tanpa kasih dan cinta maka kehidupan itu akan gersang dan tanpa tujuan, karena kasih akan melahirkan pengharapan dan pengharapan akan melahirkan semangat, semangat untuk tetap maju dan tetap bertahan. Ketika Yakub pertama sekali melihat Rahel anak perempuan Laban, Yakub jatuh hati terhadap Rahel, dan mengasihinya, hal tersebut membuat Yakub bersemangat bekerja membantu usaha Laban, dan bahkan ketika Laban menipu Yakub dengan menggantikan Rahel dengan Lea pada malam pertama pernikahan, Yakub tetap bersemangat untuk menunggu tujuh tahun berikutnya hanya untuk … Continue reading “Mengasihi TUHAN”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Al-Quran Hanya Untuk Orang Arab

Al-Quran Hanya Untuk Orang Arab

Asy Syuura 7. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya[1339] serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam. Ibrahim 4. Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya[779], supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan[780] siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. … Continue reading “Al-Quran Hanya Untuk Orang Arab”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Asal Usul dari Nama Hari-Hari dalam Seminggu

Asal Usul dari Nama Hari-Hari dalam Seminggu

Seiring berlalunya hari, siklus dalam seminggu membentuk cara kita menjalani hidup. Pernahkah Anda bertanya-tanya, “Mengapa seminggu tujuh hari?” Bagaimana dengan asal nama setiap hari kerja? Tujuh hari seminggu berasal dari kalender Babilonia, yang pada gilirannya didasarkan pada kalender Sumeria bertanggal abad ke-21 SM. Tujuh hari berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk transisi di antara setiap fase: penuh, setengah berkurang, baru dan setengah bertambah. Karena siklus bulan berlangsung selama 29,53 hari, orang Babilonia akan memasukkan satu atau dua hari ke … Continue reading “Asal Usul dari Nama Hari-Hari dalam Seminggu”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Taurat Dan Injil Adalah Benar

Taurat Dan Injil Adalah Benar

Almaa’Idah 41. Hari Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:”Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong[415] dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu[416]; mereka merobah[417] perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: “Jika diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi … Continue reading “Taurat Dan Injil Adalah Benar”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Isa Almasih Pemilik Akhirat

Isa Almasih Pemilik Akhirat

Al Qashash 70. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di  dunia dan di akhirat,dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan[1135]. Ali’Imran 45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat[195] (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan  di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), Al Lail 13. dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah … Continue reading “Isa Almasih Pemilik Akhirat”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Isa Dalam Quran

Isa Dalam Quran

An Nisaa 157. dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]“, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Az Zukhruf 58. … Continue reading “Isa Dalam Quran”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Siapa Yang Mengubah Sabat Menjadi Minggu?

Siapa Yang Mengubah Sabat Menjadi Minggu?

Tidak ada keraguan bahwa Kristus, murid-murid-Nya, dan orang-orang Kristen abad pertama memelihara hari Sabtu, Sabat hari ketujuh. Namun, hari ini, sebagian besar orang Kristen yang mengaku dunia menganut hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu, menyebutnya hari Sabat. Siapa yang membuat perubahan ini, dan bagaimana itu terjadi? Tidak ada pelajar Alkitab yang serius yang dapat menyangkal bahwa Tuhan menetapkan hari Sabat pada saat penciptaan dan menetapkan hari ketujuh untuk dikuduskan. Dan pada hari ketujuh Tuhan mengakhiri pekerjaan-Nya yang telah Dia … Continue reading “Siapa Yang Mengubah Sabat Menjadi Minggu?”

Posted on May 6, 2021June 19, 2021   Leave a comment on Hari Perbaktian Ibrahim

Hari Perbaktian Ibrahim

Al A’raaf 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Al Baqarah 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: “Jadilah kamu kera … Continue reading “Hari Perbaktian Ibrahim”